OVE GODINE NIJE PAO SNIJEG

Në vitin 2018 në Pogoricë të Malit të Zi doli në gjuhën malazeze vëllimi me tregime të zgjedhura: “Ove godine nije pao snijeg” – “Këtë dimër nuk ra dëborë”, botuar nga CEKUM- QENDRA PËR RUAJTJEN E ZHVILLIMIN E KULTURËS SË PAKICAVE NË MAL TË ZI, nën siglën e “Biblioteka SINTEZE, Knjiga XXI”. Në këtë vëllim përfshihen 9 tregime të tematikave të ndryshme, kryesisht me subjekte të ditëve tona në Shqipëri. Tregimet janë përkthyer nga shqipja në gjuhën malazeze nga Pjetër Dreshaj dhe kanë për redaktorë e recensentë shkrimtarët e njohur malazezë Zuvdija Hoxhiq dhe Dimitrov Popoviq.

Me interesimin dhe organizimin e botuesve, në Tuz të Malit të Zi, më 31 maj u bë dhe promovimi i vëllimit.

Share