Të gjithë flasin

Skender Temali (Shkrimtar) – Emisioni “Të gjithë flasin” intervistoi në studio gazetari Sead Cena.

Skender Temali (Shkrimtar) – Emisioni “Të gjithë flasin” intervistoi në studio gazetari Sead Cena.

 

  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *